Episode 6

December 26, 2019

Episode 6 - א-מונוגמיה: פוליאמוריה, יחסים פתוחים ועוד. חלק שני

סוגים שונים של זוגיות צפים אל פני השטח. האם נשפוט אותם בסלידה, או שנברך על ההזדמנות לשיח פתוח וכן? על זאת ועוד - בשיחה מרתקת ואף משעשעת עם מחברות הספר "יחסים פקוחים". חלק שני

Episode 6

00:00
26:10
 
 
1X
 

פרק זה הוא החלק השני של שיחתי עם ליאת שדה סעדון וזוהר כרמי, מחברות הספר "יחסים פקוחים". הפרויקט נמצא בעיצומו של קמפיין מימון המונים באתר הד-סטארט. מפאת חשיבות הנושא והעניין הרבה שפוליאמוריה ובכלל א-מונוגמיה מעוררים בשיח הציבורי בארץ ובכלל בחרתי לשוחח עם המחברות.

בחלק הראשון, הוא פרק מספר 5, סיפרו זוהר וליאת על המפגש ביניהן והסיבות שהביאו אותן לכתוב את הספר. נקודת המוצא שלהן היא א-שיפוטית, חסרת פניות. כלומר, בעשיה אין אג'נדה מוטה לצד מסוים, אין כוונה לשכנע מי מהמאזינים באשר לבחירה הנכונה, זוגיות מונוגמית או אחרת. גישה ברוכה זו היא שאיפשרה למחברות לראיין מגוון רחב של נשים וגברים שבחרו במודלים שונים של זוגיות א-מונוגמית, ולהביא את סיפורהם בספרן. בסיום החלק הראשון ציינתי שבכוונתי להביא לשיחה את סיפורו של נתי, שם בדוי, שסיפורו המלא מובא בספר. בעזרת נתי אנחנו נעמיק בדיון לגבי מערכות יחסים פתוחות.


לרכישת הספר לאחר שמומן בהצלחה
הצטרפו לקבוצת הפייסבוק של ההסכת
פרק מספר 5 - החלק הראשון של השיחה

האזנה מהנה ומרחיבת תודעה.


Comments


Leave a Comment